shikuragawa_01

池田町産無農薬 米・純米吟醸酒「叔羅川」

池田町産無農薬 米・純米吟醸酒「叔羅川」